Kiến Thức Web VPS & Webserver

SSH là gì? Cách dùng SSH để quản lý và trao đổi dữ liệu với máy chủ Linux

1 . SSH là gì?

SSH viết tắt là Secure Socket Shell, là một thức điều khiển từ xa mà ở đó nó cho phép người dùng quản lý, kiểm soát và chỉnh sửa server từ xa qua mạng Internet. nó giúp cho việc kết nối của mạng lưới máy chủ (Server) và máy khách an toàn và bảo mật, hiệu quả và bảo mật thông tin tốt hơn. Nó cung cấp thuật toán để chứng thực người dùng từ xa, mã hóa, xác minh tính toàn vẹn dữ liệu từ đó những dữ liệu gửi và nhận sẽ được mã hoá một cách an toàn. Ví dụ bạn truy cập VPS Linux thông qua máy tính của bạn, thì VPS sẽ xác thực máy tính của bạn có quyền truy cập vào dữ liệu của VPS hay không bằng việc xác thực IP, tài khoản (user), mật khẩu hoặc Key mã hoá.

2 . SSH hoạt động như thế nào?

 • SSH hoạt động thông qua cổng giao tiếp mặc định là 22, tức là để sử dụng được SSH bạn phải mở cổng này (Mở Port 22).
 • Khi có 1 yêu cầu truy cập từ máy khách đến máy chủ, thì máy chủ sẽ kiểm tra và xác thực xem có phải máy khách yêu cầu truy cập thông qua giao thức SSH hay không
 • Khi xác định được yêu cầu truy vấn từ máy khách thông qua SSH thì máy chủ sẽ mã hoá toàn bộ dữ liệu gửi đi cũng như gửi đến
 • Máy chủ sẽ xác định quyền truy cập thông qua User, Password hay Publickey có đúng với hệ thống hay không
 • Xác thực người sử dụng có quyền đăng nhập hệ thống. Kết nối này sẽ được sử dụng để Server xác thực Client.

3 . Thiết lập kết nối SSH với Server

Việc kết nối SSH với Server có thể thông qua Windows hoặc Linux theo cú pháp : SSH [email protected]

 • Kết nối trên Windows : Bạn có thể kết nối máy tính của bạn với Server bằng phần mềm PuTTY hoặc bằng Window Powershell

 • Kết nối trên Linux : khi kết nối đến Server trên máy Linux thì sẽ đơn giản hơn, bạn chỉ cần mở Terminal và nhập dòng lệnh theo cú pháp

SSH [email protected]

 • Với user là tài khoản đăng nhập. ở đây user có thể là root (quản trị tối cao, bạn có thể làm tất cả với user này), hoặc một tài khoản đã dược thiết lập.
 • IP là địa chỉ IP máy chủ hoặc VPS

4 . Cài Đặt SSH Trên VPS, Dedicated Server

Thông thường khi bạn mua VPS của một số nhà cung cấp cài sẵn hệ điều hành Linux thì bạn không cần phải cài SSH, vì nó đã được cài sẵn cho bạn rồi, bạn chỉ cần kết nối theo cú pháp bên trên là được.

Tuy nhiên đối với Dedicated Server thì thường là mặc định trong hệ điều hành không có cài sẵn SSH. Do đó, bạn cần cài giao thức SSH vào máy.

 • Đối với hệ điều hành CentosOS thì bạn nhập dòng lệnh

yum -y install openssh-server openssh-clients
chkconfig sshd on
service sshd start

 

 • Đối với Ubuntu, Debian thì bạn nhập dòng lệnh

sudo apt install openssh-client
sudo apt install openssh-server

Shared Hosting with Namecheap

avatar
  Subscribe  
Notify of